Bài ca Dân Vận

Nhạc: Mạnh Chiến Lời Thơ: Nguyễn Hải Nam