Đền thờ Lam khê hầu Nguyễn Trọng

HNTĐ

Chú ruột của Nguyễn Du


Đền thờ và mộ Nguyễn Trọng: ở thôn Thuận Mỹ, xã Tiên Điền. Nguyễn Trọng (1709 - 1789), là con thứ 3 của Nguyễn Quỳnh, là chú ruột của Nguyễn Du. Đền quay hướng Nam, tổng diện tích khoảng 998m2 .Trước đây, phần mộ này được táng tại đồng Đùng, thuộc thôn Minh Quang, xã Tiên Điền.

 Bia Gia Huấn của lam khê hầu Nguyễn Trọng

Nguyễn Trọng có tên tục là Kỳ, tự Thúc Hữu, sinh năm Canh Dần (1710) là con thứ 3 của Lĩnh Nam công Nguyễn Quỳnh. Đậu cử nhân năm 1732, làm đến chức Thừa chính sự xứ Lạng Sơn, rồi Tham đốc Võ Huân tướng quân thần võ tứ vệ, được ban tước Lam Khê hầu. Năm 1771, ông rời chốn quan trường về nghỉ ở quê, sau đó mở lớp dạy học cho nhân dân trong vùng và làm nghề bốc thuôc bắc cứu người.


Khi còn sống ông thường giúp dân làng tiền gạo, thuốc chữa bệnh, người làng cảm ơn lập sinh từ cho ông để đến ngày sinh nhật, ngày tết người dân về đây thiết lễ. Ông mất vào ngày 3 tháng 6 năm Kỷ Dậu (1789). Sinh từ trở thành nơi thờ tự của ông.


Đền thờ ông còn lưu giữ một số hiện vật độc đáo. Theo truyền ngôn, đó là những hiện vật được ông đặt làm tại Phúc Kiến (Trung Quốc) và chuyển về khi đang làm Thừa chính sự xứ Lạng Sơn.

Nguồn: http://vietlandmarks.com/

CÙNG CHUYÊN MỤC