Những câu thơ bất hủ của Đại thi hào Nguyễn Du

HNTĐ

Nguyễn Du là Đại thi hào của dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa của thế giới. Các tác phẩm văn học của Nguyễn Du, trước hết là Truyện Kiều, là sự kết tinh tài tình và vô cùng điêu luyện bản sắc văn hóa Việt Nam mà trước hết là tiếng Việt. Chính thông qua Truyện Kiều, thế giới biết đến nền văn hóa vĩ đại, vô cùng phong phú và tinh tế của dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những lý do UNESCO vinh danh Nguyễn Du là Danh nhân văn hóa của thế giới.


Một số câu thơ bất hủ của Nguyễn Du về thời cuộc và thân phận con người:
1. Trăm năm trong cõi người ta/Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
2. Có tài mà cậy chi tài/ Chữ tài cùng với chữ tai một vần.
3. Trong tay đã sẵn đồng tiền/ Dù lòng đổi trắng thay đen khó gì.
4. Cũng liều nhắm mắt đưa chân/ Mà xem con tạo xoay vần đến đâu.

5. Thân lươn bao quản lấm đầu/ Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
6. Vầng trăng ai xẻ làm đôi/ Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường.
7. Bốn phương mây trắng một màu/ Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.
8. Bề ngoài thơn thớt nói cười/ Mà trong nham hiểm giết người không dao.

9. Phận bèo bao quản nước sa/ Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.
10.Biết thân tránh chẳng khỏi trời/ Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh.
12. Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng.
13. Đàn bà dễ có mấy tay/ Đời xưa mấy mặt, đời này mấy gan.
14. Phong trần mài một lưỡi gươm/ Những phường giá áo túi cơm sá gì.
15. Chọc trời khuấy nước mặc dầu/ Dọc ngang nào biết trên đầu có ai.
(ST)

CÙNG CHUYÊN MỤC

Những bài thơ hay

Tản văn, bút ký

Truyện ngắn

Tác phẩm âm nhạc