55 cơ quan, khu dân cư ở Nghi Xuân được vinh danh

HNTĐ

Sau năm 5 thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có 4 cơ quan, đơn vị, 34 khu dân cư và 17 gia đình văn hoá tiêu biểu được vinh danh giai đoạn 2015 - 2020.

Sáng nay (26/12), huyện Nghi Xuân tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2015 – 2020 và biểu dương đơn vị văn hoá, khu dân cư văn hoá và gia đình văn hoá tiêu biểu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong 5 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được cấp ủy, chính quyền huyện Nghi Xuân quan tâm chỉ đạo triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguyện vọng của Nhân dân. Phong trào đã nhận được sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng nhiệt tình của Nhân dân.

Văn nghệ chào mừng hội nghị

Phong trào đã thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư về vai trò, vị trí, trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp, xây dựng nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, tổ chức sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa; phòng, chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tương thân, tương ái, đoàn kết giúp nhau cùng tiến bộ.

Đến nay, toàn huyện có 93% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hoá, 5 xã đạt “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”; 2 xã nông thôn mới nâng cao. Toàn huyện có 16/17 xã, thị trấn có nhà văn hoá xã đạt chuẩn về diện tích và chỗ ngồi. 17/17 xã, thị trấn có khu vui chơi giải trí cho người già và trẻ em; 148/152 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá, khu thể thao thôn đạt chuẩn.

Chủ trì hội nghị

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa đi vào thực chất, có chiều sâu, gắn với nhiệm vụ xây dựng gia đình, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa, đi đôi với thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đô thị văn minh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể.


Phát biểu tại hộị nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị huyện Nghi Xuân và sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2015 – 2020.

Phó Chủ tịch UBND cho rằng, để phát huy hiệu quả phong trào, huyện Nghi Xuân cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ và đảng viên, đưa phong trào phát triển sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân với những nội dung thiết thực, đặc biệt là nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hoá trong đời sống xẫ hội".

Dịp này, UBND huyện Nghi Xuân tặng giấy khen cho 4 cơ quan, đơn vị, 17 khu dân cư và 34 gia đình văn hoá tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2015 - 2020.

Trao thưởng cho các tổ chức, đơn vị, khu dân cư.đạt thành tích xuất sắc

...trao thưởng cho 34 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá tiêu biểu”

Hoài Nam
Nguồn:https://baohatinh.vn/

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoạt động dòng tộc

Thông tin khuyến học

Tấm lòng nhân ái

Tin tức trong tỉnh