Hơn 56,4 tỷ đồng thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ở Hà Tĩnh

HNTĐ

Năm 2020, các cấp hội khuyến học ở Hà Tĩnh đã trao hơn 56,4 tỷ đồng cho hơn 21.300 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên. Đây là kết quả quan trọng để Hội Khuyến học Hà Tĩnh nỗ lực hơn nữa trong hoạt động của mình năm 2021.

Năm 2020, các cấp hội cơ sở đã thành lập thêm 18 ban khuyến học cơ quan, đơn vị và ban khuyến học dòng họ, nâng tổng số ban khuyến học cơ quan, đơn vị, dòng họ trên địa bàn toàn tỉnh lên gần 5.500 ban với tổng số hội viên toàn tỉnh hơn 372 ngàn người, chiếm tỷ lệ 28,3% dân số.

Bằng nhiều hình thức kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm, con em xa quê, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cho công tác khuyến học, khuyến tài, năm qua các cấp hội đã trao hơn 56,4 tỷ đồng cho hơn 21.300 lượt học sinh, sinh viên và giáo viên. Trong đó, Hội Khuyến học tỉnh trao trên 600 suất cho học sinh, sinh viên, giáo viên có thành tích cao trong năm học 2019-2020 và 950 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng lũ.

Sáng 14/1, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành tổng kết hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.
Từ việc triển khai có hiệu quả Quyết định 281/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, đến nay toàn tỉnh đã có 86,32% gia đình học tập; 73,74% dòng họ học tập; 92,58 cộng đồng học tập và 85,85% đơn vị học tập.

Tuy nhiên, sau sáp nhập xã, phường, đội ngũ cán bộ khuyến học có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp hội; việc huy động nguồn quỹ còn gặp nhiều khó khăn, chưa sáng tạo trong các giải pháp tuyên truyền, vận động quỹ…

Trong năm 2021, ngoài nhiệm vụ thu hút hội viên, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, các ban ngành, đoàn thể để góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương xây dựng xã hội hoc tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Tiếp tục hoàn thành việc thí điểm mô hình công dân học tập, nâng cao chất lượng học tập của các trung tâm học tập cộng đồng…

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cấp huyện hoàn thiện thủ tục thành lập quỹ, mở tài khoản để tiện giao dịch, đồng thời đảm bảo khách quan, minh bạch; đẩy mạnh huy động nguồn quỹ.

 Nguồn: Báo Hà Tĩnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoạt động dòng tộc

Thông tin khuyến học

Tấm lòng nhân ái

Tin tức trong tỉnh