Nghi Xuân vinh danh 39 gia đình, dòng họ và cộng đồng học tập

HNTĐ

5 dòng họ,13 cộng đồng, 4 đơn vị và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020 đã được huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vinh danh, khen thưởng.

Những năm qua, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn huyện Nghi Xuân được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, Nhân dân tích cực hưởng ứng. Nhờ vậy, tỷ lệ gia đình học tập (GĐHT) của địa phương không ngừng tăng về số lượng và ngày càng thực chất. Năm 2015, toàn huyện có 14.136 GĐHT đạt tỷ lệ 71% thì đến nay tăng lên 25.032 hộ (tỷ lệ 87%).

13 cộng đồng, 4 đơn vị ..và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đọạn 2015 - 2020

Từ năm 2015 đến nay, số dòng họ đạt danh hiệu dòng họ học tập trên địa bàn huyện Nghi Xuân không ngừng tăng. Năm 2016, đạt 70%, đến giữa năm 2020 đạt tỷ lệ 82%. Năm 2016, tỷ lệ học tập cộng đồng đạt 71%, đến nay tăng lên 93%.

5 năm qua, nhiều dòng họ đã tổ chức tốt công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Trong đó, có nhiều dòng họ tiêu biểu như: dòng họ Phan (Xuân Viên), Trần Văn (Xuân Phổ), Nguyễn Bật Lãng (Xuân Liên)…

5 năm qua, Hội Khuyến học huyện nghi Xuân đã huy động được số tiền 15,622 tỷ đồng cho công tác khuyến học khuyến tài; trao thưởng cho 73.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Trường: Thời gian tới, Hội Khuyến học huyện cần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập, đồng thời, tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, xây dựng quỹ khuyến học các cấp.

Huyện nghi Xuân đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 80% trường đạt chuẩn mức độ 2; trên 80% người lao động trong các lĩnh vực nông, lâm ngư nghiệp được tiếp cận và thụ hưởng các chương trình bồi dưỡng giúp nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Huyện cũng đã đề ra các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với các cơ sở giáo dục thường xuyên; phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh phong trào học tập trong toàn huyện; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bạy cho các trường học, Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Dịp này, huyện Nghi Xuân trao thưởng cho 5 dòng họ, 13 cộng đồng, 4 đơn vị và 17 gia đình học tập tiêu biểu giai đọạn 2015 - 2020.

Nguồn: Báo Hà Tĩnh

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoạt động dòng tộc

Thông tin khuyến học

Tấm lòng nhân ái

Tin tức trong tỉnh