Khởi công xây dựng nhà thờ đại tôn họ Nguyễn Tiên Điền

HNTĐ

Sáng ngày 25/05/2022. Tại khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt cấp Quốc Gia Đại thi hào Nguyễn Du – thị trấn Tiên Điền huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Hội đồng gia tộc, con cháu dòng họ Nguyễn Tiên Điền cùng đại diện chính quyền địa phương, phòng Văn hóa - Thông tin huyện Nghi Xuân, ban quản lý di tích Nguyễn Du đã làm lễ động thổ, khởi công tôn tạo nhà thờ Đại tôn và khu Lăng mộ tổ của dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Nhà thờ Đại tôn trước đây có tên gọi nhà thờ chính thờ vị Thủy tổ Nam Dương Công Nguyễn Nhiệm, người đầu tiên từ Làng Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông nay là Hà Nội thiên di vào đất Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, mở đất khởi lập ra dòng họ Nguyễn Đại thi hào Nguyễn Du.

Đây là những di tích lịch sử văn hóa có niên đại gần 500 năm và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quần thể di tích Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử, tác động của thiên tai, chiến tranh tàn phá nên nhà thờ đã trở thành phế tích, khu lăng mộ đã bị xuống cấp nghiêm trọng, nay được Đảng, Nhà nước cho tu bổ tôn tạo lại nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn phát huy giá trị của các di tích, tôn vinh các bậc thủy tổ đã có công xây dựng nên những giá trị của dòng họ và sản sinh ra nhiều bậc hiền tài cho quê hương đất nước.
 Nguyễn Ban 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Hoạt động dòng tộc

Thông tin khuyến học

Tấm lòng nhân ái

Tin tức trong tỉnh