Truyện Kiều tác phẩm văn học bất hủ

Truyện Kiều là tác phẩm kiệt xuất của Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du